opyde
pdei   INICIO
pdei PLAN AS PONTES
pdei VANTAXES
pdei INVESTIMENTO
pdei SUBVENCIÓNS
pdei CONTACTO
PDEI
pdei
pdei
dpei FINANCIAMENTO PÚBLICO A FONDO PERDIDO
pdei
dpei DISPOÑIBILIDADE DE MAN DE OBRA
pdeipdei
dpei DISPOÑIBILIDADE DE RECURSOS NATURAIS E SUBMINISTRACIÓNS
pdei
dpei INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓNS
pdeipdei

pdeipdei

 

Descubra  cómo acceder ao financiamento público para cofinanciar o seu proxecto de investimento a través da  nosa Oficina de Promoción e Desenvolvento Económico.

pdei
pdei

O municipio das Pontes conta con diversas vantaxes ao investimento e á implantación de novas empresas, atendendo a diferentes elementos clave:

  • Financiamento público a fondo perdido.
  • Dispoñibilidade de man de obra.
  • Dispoñibilidade de recursos e subministracións.
  • Infraestruturas de comunicacións.  
PDEI

pdei PDEI
dpei

FINANCIAMENTO PÚBLICO A FONDO PERDIDO

Ata un 50% DE SUBVENCIÓN PARA A IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL.
No Concello das Pontes conxúganse circunstancias que favorecen a obtención das cotas máximas de financiamento público, e que poden alcanzar unha contía máxima equivalente ao 50% dos custos elixibles de cada proxecto.

PDEI
  • As Pontes é un dos municipios españois incluídos no Programa Operativo da Iniciativa Comunitaria RECHAR.
  • As Pontes está considerado como municipio elixible para as Axudas de Reindustrialización promovidas polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.
  • As Pontes é beneficiario do Plan Galicia para o conxunto da Comunidade Galega, nas Axudas de Incentivos Económicos Rexionais do Ministerio de Economía.
  • As Pontes está considerado como territorio elixible nas Axudas a Proxectos de Investimento promovidas polo Instituto Galego de Promoción Económica.
pdeiPDEI
dpei
DISPOÑIBILIDADE DE MAN DE OBRA

A rexión das Pontes conta cunha poboación eminentemente nova. A tradición industrial do municipio dotouno de recursos humanos altamente cualificados sendo constante o esforzo de actualización neste sentido.
pdei

pdei PDEI
dpei
DISPOÑIBILIDADE DE RECURSOS NATURAIS E SUMINISTRACIÓNS
Desde un punto de vista enerxético, As Pontes conta cunha posición estratéxica inmellorable coa presenza do complexo eléctrico de ENDESA con 2.500 megavatios instalados na zona e a proximidade da planta regasificadora de REGANOSA.
Complementariamente, é destacable a existencia dun tecido empresarial diversificado no municipio, composto por un bo número de empresas auxiliares do sector industrial.
Atendendo á súa distribución sectorial, ao redor do 50% das empresas pertencen ao sector servizos, en tanto que un +/- 40% pertence ao sector industrial e un +/- 3% ao sector primario e industrial relacionado co mesmo. O restante +/- 7% corresponde ao sector da construción.
pdei PDEI
dpei
INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓNS

As excelentes infraestruturas en comunicacións fan das Pontes o punto xusto para a implantación de novas empresas. A través da autovía Ferrol-Vilalba conéctase co Porto de Ferrol* e a meseta, e a través da autoestrada AP-9 co aeroporto da Coruña e con Portugal.

(*) O Porto Interior é unha instalación enfocada a tráficos intermodais con potencial para o establecemento de novas liñas marítimas de tráfico RoRo (rodado) entre a Península Ibérica e outras partes de Europa (Benelux, Irlanda-Reino Unido, etc.). O porto exterior é unha nova instalación portuaria con grandes calados e superficies.

PDEI
pdei
INFRAESTRUTURAS VIARIAS
AUTOVÍA FERROL-AS PONTES-VILALBA
Tramo Catabois - Igrexafeita Tramo I y II
100% EXECUTADO
Tramo Igrexafeita – Cabreiros
100% EXECUTADO
Tamo Cabreiros – Villalba
EN EXECUCIÓN
ACONDICIONAMIENTO EIXO AS PONTES-CABANAS E ENLACE COA A9
Fase I: Cabanas – A Capela – Goente
100% EXECUTADO
Fase II: Conexión AC –141 con N-651 y A9 en Vilar do Colo y tramo Goente – As Pontes
100% EXECUTADO
NOVO ACCESO AS PONTES-POLÍGONOS OS AIRIOS-MOMAN
pdeipdei
pdei
IDIOMAS
Inglés
Español
MAPA DO SITIO

pdei
>> Catálogo informativo
>> Suplemento promocional
Plan de Desenvolvemento Económico Industrial para As Pontes - www.PlanAsPontes.com - 981 45 26 16 - info@planaspontes.com